Czy dom w konstrukcji drewnianej skrzypi?

Nie. Nasze domy są montowane na podstawie projektu montażowego przygotowywanego przez  specjalistów. Konstruktorzy weryfikują obciążenia, które na dom mogą działać w danej lokalizacji i tak dobierają łączniki i kotwy, by dom był konstrukcją stabilną. Drewniany strop również nie zaskrzypi, ponieważ na górze w standardzie wykonujemy wylewkę betonową dodatkowo stabilizującą całą konstrukcję.

Czy drewno to dobry wybór? Czy dom prefabrykowany w konstrukcji z drewna jest bezpieczny?

Stojąc przed wyborem materiału, z jakiego zbudujemy własny dom, większość osób żyjących w Polsce ma przeświadczenie o wyższości rozwiązań opartych na betonie, cegłach, pustakach, keramzycie albo czymś, co pozornie wydaje się trwalsze niż drewno-szkielecie stalowym. Słowem na czymś masywnym. Tymczasem okazuje się, że konstrukcja z drewna jest o wiele bezpieczniejsza od stali pod względem przeciwpożarowym. Drewno konstrukcyjne po odpowiedniej obróbce zyskuje podwyższoną odporność ogniową, dzięki czemu nieporównanie wolniej niż stal poddaje się wysokiej temperaturze.

Dodatkowo drewno ma lepsze właściwości izolacyjne (czyli nie przenosi temperatury między wnętrzem i zewnętrzem) oraz akustyczne, bo po drewnie „głos się nie niesie” jak po stali (efekt odgłosu torów kolejowych - pociągu jeszcze nie słychać, a tory już „grają” albo źle zabezpieczonych rur kanalizacyjnych w budynkach wielorodzinnych). Ponadto może się okazać, że ciężar domu murowanego albo z keramzytu może być problemem skutkującym na przykład długotrwałym osiadaniem i pękaniem, czyli koniecznością „sezonowania” domu przed rozpoczęciem prac wykończeniowych. To wiąże się bezpośrednio z czasem budowy od jej  rozpoczęcia do wprowadzenia się do domu. 

Innym aspektem ciężaru domu jest koszt fundamentu, który musi być masywniejszy, a tym samym droższy dla cięższego domu.   

Kwestią, którą słyszymy czasem w prowadzonych rozmowach, to obawa, że lżejsza konstrukcja domu szkieletowego nie wytrzyma naporu silnego wiatru albo śniegu. Kluczem w tym obszarze jest tak zwana statyka domu, czyli jego zaprojektowana i policzona „odporność” na warunki atmosferyczne.

Dla każdego domu, dla każdej lokalizacji indywidualnie, nasi inżynierowie analizują wszystkie parametry obciążeniowe. Na podstawie ich obliczeń powstaje konstrukcja domu odpowiednio mocna, by przeciwstawić się silnym wiatrom czy śniegom, a wielopunktowe kotwienie ścian do fundamentu pozwala czuć się w nim naprawdę bezpiecznie.
 

Czy macie dom pokazowy?

Tak. Mamy dwa domy pokazowe. Jeden to dom z projektu KOS, który jest wykończony w środku i pozwala poczuć atmosferę  domu w konstrukcji drewnianej oraz niewielki działkowy domek KOLIBER, w którym prezentujemy w praktyce stosowaną przez nas technologię.

Czy mogę wykonać niektóre etapy budowy samodzielnie?

Zajmujemy się kompleksową budową domów prefabrykowanych, począwszy od fundamentu, a skończywszy na budynku w stanie deweloperskim. Ponieważ bierzemy odpowiedzialność za jakość i wykonanie całego budynku, a także udzielamy na niego gwarancji, musimy być pewni, że wszystkie prace zostały wykonane w najwyższym standardzie. By mieć pewność, że dom, który Wam oddajemy, jest doskonałej jakości, wszystkie prace kompleksowo wykonujemy my.

Dopiero po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bezusterkowego, po przekazaniu kluczy do Waszego nowego domu, może rozpocząć prace ekipa związana z wykończeniem środka. 

W czasie budowy, w porozumieniu z nami, mogą pracować Wasi wykonawcy systemów, które wymagają współpracy z naszej strony np. klimatyzacji, rekuperacji itp. 
 

Czy możecie wykonać dla mnie projekt indywidualny?

Posiadamy własne Studio Projektowe po to, by oferować Wam autorskie projekty domów. Większość osób powierza nam budowę domu według projektu kupionego   w Internecie, który adaptujemy do prefabrykacji. Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Zwłaszcza wtedy, gdy na taki projekt, by stał się domem wymarzonym, chcemy nanieść wiele poprawek. Wtedy najprościej jest z udziałem naszego architekta wykonać własny projekt domu idealnego. I co ważne! Możesz to zrobić bez dodatkowych opłat, jeżeli to my zbudujemy Twój dom.

Czy pomagacie w sfinansowaniu budowy domu?

My nie zajmujemy się kwestiami finansowymi, ale możemy polecić jednego ze współpracujących z nami fachowców, którzy pomagają naszym klientom w załatwieniu wszelkich formalności finansowych i uzyskaniu kredytu na budowę domu. Jeśli jesteście zainteresowani takimi usługami skontaktujcie się z nami. Polecimy Wam fachowca, który wynegocjuje dla Was najlepsze warunki umowy kredytowej, a dzięki dokładnej znajomości ofert największych banków doradzi optymalną opcję dostosowana do Waszych możliwości i założeń finansowych.  

Czy zajmujecie się także montażem pompy ciepła, klimatyzacji, rekuperacji, paneli fotowoltaicznych?

My sami nie zajmujemy się montażem pomp ciepła, klimatyzacji, rekuperacji czy paneli fotowoltaicznych. Niemniej współpracujemy z firmami zajmującymi się doborem oraz montażem tego rodzaju sprzętu. Jeśli jesteście zainteresowani, którymś ze wspomnianych rozwiązań poinformujcie nas. Na pewno pomożemy w doborze odpowiedniego wykonawcy. Ponadto będziemy mogli skoordynować wspólne prace, tak aby pewne etapy były wykonywane jednocześnie lub w odpowiednim czasie. Pozwoli to na terminowe oddanie inwestycji. 
 

Jak wygląda odbiór domu z prefabrykatów?

Odbiór domu z prefabrykatów podlega dokładnie tym samym procedurom, co odbiór domu wykonanego techniką standardową. Oznacza to, że wraz z Tobą lub Twoim przedstawicielem, którego upoważnisz do dokonania odbioru w Twoim imieniu, wspólnie, sprawdzimy jakość wykonanych prac, ich zgodność z projektem i innymi ustaleniami. Z tej swoistej “wizji lokalnej” zostanie sporządzony szczegółowy protokół, w którym zostaną spisane ewentualne uwagi. Jeśli na protokole znajdą się adnotacje, to po eliminacji opisanych usterek przystąpimy do odbioru  prac naprawczych. Z tego odbioru spisujemy również protokół, tym razem bezusterkowego odbioru końcowego. 

Po zakończeniu inwestycji przygotowujesz komplet dokumentacji potrzebnej do odbioru budynku, składasz w odpowiednim urzędzie i otrzymujesz pozwolenie na użytkowanie, czyli możesz mieszkać!
 

Jak wygląda zgłoszenie budowy domu prefabrykowaneg

Jeśli chcesz zgłosić rozpoczęcie budowy małego domu do 70 m² z przeznaczeniem rekreacyjnym do dokumentu zgłoszenia budowy należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • odpowiednie szkice lub rysunki, opis inwestycji oraz usytuowanie budynku na mapie – w zależności od potrzeb oraz decyzji Urzędu;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów.

Uwaga: Jeśli chcesz zgłosić rozpoczęcie budowy 

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m²., których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora

do zgłoszenia budowy oraz wymienionych wyżej załączników, zamiast szkiców lub rysunków, należy dołączyć projekt architektoniczno-budowlany w 3 egzemplarzach wykonany i podpisany przez uprawnionego projektanta.
 

Jaką gwarancję dajecie na dom z prefabrykatów?

Na rzeczy i  urządzenia wmontowane do Waszego domu, których my nie jesteśmy producentem, otrzymujecie gwarancje zgodne z gwarancjami ich producenta.

My dajemy Wam ze swojej strony 15 lat gwarancji na jakość elementów konstrukcyjnych budynku. To dlatego, by mieć pewność, że dom, który Wam oddajemy, jest bardzo dobrej  jakości, wszystkie prace  kompleksowo wykonujemy sami i nie godzimy się na oddanie części prac innym ekipom.
 

Jaki zakres budowy domu oferujecie?

Oprócz samej budowy domu możemy pomóc Wam w wielu tematach, które należy wykonać przed budową, ale także już po postawieniu budynku. 

Na początek pomożemy Wam w dostosowaniu projektu do Waszych wymagań, w uzyskaniu pozwolenia na budowę lub w zgłoszeniu budowy domu, wykonamy badania geotechniczne, zaadaptujemy wybrany projekt do działki, wylejemy płytę fundamentową. Następnie, kiedy już wybudujemy Wasz dom, zadbamy o jego pokrycie dachowe, elewację, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, czy ogrzewania podłogowego.

Potem otrzymacie dokumentację powykonawczą zawierającą wiele dokumentów: od projektu poprzez certyfikaty na użyte materiały, gwarancje aż do wskazówek  jak dbać o dom, żeby dobrze służył rodzinie przez  długie lata. 
 

Jakie dokumenty otrzymam po zakończeniu budowy domu?

Po przeprowadzeniu odbioru końcowego bezusterkowego otrzymujecie:
projekt budowlany

 • wszelkie dokumenty wydane na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę
 • kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi:
  • atesty i certyfikaty wszystkich wbudowanych materiałów
  • gwarancje producenckie na okna, drzwi, bramę garażową, pokrycie dachu
  • rysunki konstrukcyjne ścian
  • obliczenia statyczne i wytrzymałościowe do projektu
  • instrukcję użytkowania domu
  • protokoły odbiorów 

Jakie media potrzebne są w czasie budowy domu prefabrykowanego?

Jedyne medium, które jest nam niezbędne w czasie trwania budowy to prąd, ale nawet jeśli go nie ma, to jesteśmy w stanie go sobie dostarczyć. Posiadamy generator, który nam zapewni dostęp do energii elektrycznej.

Jakie opinie i dokumenty są potrzebne do zbudowania domu z prefabrykatów?

Dokładnie takie same jak w przypadku budowy domu w każdej innej technologii. W sytuacji, kiedy chcesz budować na podstawie pozwolenia na budowę.

Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę to wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzja o wydaniu warunków zabudowy, jeśli nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
 • 3 egzemplarze projektu budowlanego – powinieneś dołączyć do nich opisy, uzgodnienia, pozwolenia i wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego;
 • oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego projekt o sporządzeniu go zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • dokumenty, które będą poświadczać, że projektanci mają wymagane prawem, właściwe uprawnienia i zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
   

Jakie pokrycie dachu proponujecie na domach z prefabrykatów?

Sugerujemy blachodachówkę, ale pokryjemy dom czym chcesz: dachówką ceramiczną, gontem, gontem bitumicznym. 

Najczęściej pokrywamy wybudowane przez nas domy blachodachówką. Idealnie współgra ona z wiązarami, których jesteśmy producentem. Na korzyść blachodachówki przemawia również fakt, że jest to pokrycie lekkie, a przy tym wytrzymałe. Stosowane przez nas pokrycia posiadają gwarancję producenckie od 30 lat użytkowania.

Kto organizuje ciężki sprzęt na budowie? Kto sprząta na budowie?

Wszelki sprzęt, który jest potrzebny do budowy domu, jest po naszej stronie. Nie musicie się zatem martwić zamawianiem koparki, dźwigu, czy innych maszyn. Nie jesteście w żaden sposób zobowiązani do prac organizacyjnych w trakcie budowy.

W naszej technologii plac budowy nie wymaga porządkowania, bo ona generuje minimalne ilości śmieci. Kosz 120 litrów wystarczy!
 

Mam wąski dojazd do działki. Co z transportem prefabrykatów?

Barierę w postaci wąskiego albo skomplikowanego dojazdu najczęściej udaje się przezwyciężyć, przygotowując elementy, z których zbudujemy Twój dom w takich wymiarach, które pozwolą nam pokonać zakręty 90 stopni i inne przeszkody na drodze dojazdowej do działki.

Na plac budowy musimy wjechać jednak dźwigiem. I tu już nie ma taryfy ulgowej. Droga musi na to pozwolić. Wystarczy jednak filmik nakręcony telefonem, bo wstępnie ocenić możliwość dojazdu. 
 

Na jakim etapie budowy oddajecie dom?

Oddajemy Wam dom w stanie deweloperskim zamkniętym. Oznacza to, że na domu zainstalowany jest materiał ociepleniowy, wykonana elewacja, rynny i rury spustowe, podbitki, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie zewnętrzne. Dom jest wyposażony w okna oraz drzwi wejściowe i parapety zewnętrzne. Rozprowadzone są również instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacji oraz ogrzewania podłogowego lub inne zaprojektowane. Wewnątrz na ścianach i sufitach zainstalowane są płyty G/K oraz zrobione wylewki. 

Reasumując, po zakończeniu budowy otrzymujecie, dom kompletnie wykończony z zewnątrz. Do realizacji pozostaje dopracowanie domu wewnątrz, tj. położenie gładzi, płytek, pomalowanie ścian, biały montaż, instalacja drzwi wewnętrznych. Później zostanie Wam już tylko umeblowanie go i wprowadzenie!
 

W jaki sposób otrzymasz zgodę na budowę domu drewnianego z prefabrykatów?

Jeśli Twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie budowy tak zwaną milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać Ci żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu, po 21 dniach od zgłoszenia możesz rozpoczynać budowę. Jednocześnie urząd może (ale nie musi), przed upływem terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Pozwolenie na budowę musisz uzyskać zawsze, jeśli:

 • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
 • budowa lub roboty budowlane będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - w takiej sytuacji do zgłoszenia dołącz pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie prac w okolicach zabytków.

Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.
 

W jakim czasie od podpisania umowy zbudujecie mój dom z prefabrykatów?

Wasz dom możemy oddać w stanie deweloperskim w ciągu 2-3 miesięcy od uprawomocnienia się pozwolenia na jego budowę. Do tego doliczcie 2-3 miesiące na wykończenie i umeblowanie. W ciągu pół roku od wydania pozwolenia na budowę możecie mieszkać w swoim domu. 

Wiele jednak zależy od Waszego zaawansowania przygotowania budowy na etapie dokumentacji, ewentualnych modyfikacji, które będziecie chcieli wprowadzić oraz Waszego zdecydowania co do wyboru detali - koloru i funkcjonalności okien, rodzaju drzwi, rodzaju i koloru pokrycia dachowego, elewacji itd. Jeżeli wszystkie te decyzje podejmiecie przed wydaniem pozwolenie na budowę, to powyższe terminy są bardzo realne. 
Pamiętajcie, że całość konstrukcji i wszystkich elementów prefabrykowanych powstaje w naszej fabryce. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nie tylko nad procesem przygotowania i jakością domu, ale przede wszystkim nad terminem jego budowy.

Nie jesteśmy zależni od pogody (możemy budować również zimą), zewnętrznych dostawców usług (dom powstaje jako prefabrykat w naszej fabryce), ani problemów logistycznych (dom na budowę dostarczamy naszym sprzętem transportowym), więc ryzyko ewentualnych opóźnień jest minimalne.