tel: +48 665 66 44 55 email: biuro@domyexpert.com

FAQ często zadawane pytania

Czy pomożecie nam sfinansować dom?

Zdecydowałeś, ze czas zrealizować marzenia o własnym domu? Jest to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, a uzyskanie środków na realizację tego celu może być nie lada wyzwaniem.
Z chęcią pomogę Ci przejść przez trudny i czasochłonny proces ubiegania się o kredyt hipoteczny. Z moją pomocą będzie to dużo prostsze – i nic za to nie zapłacisz..
Wynegocjuję dla Ciebie najlepsze warunki umowy kredytowej, a dzięki dokładnej znajomości ofert największych banków w Polsce, wspólnie wybierzemy najlepszą opcję, dostosowaną do Twoich możliwości i założeń finansowych.

Zadzwoń do mnie już dziś i umów się na bezpłatne spotkanie.

Tel: 606 237 214

E mail: kwolczynski@mojkwadrat.eu

Więcej informacji znajdziesz na www.karolwolczynski.pl

Oferujecie tylko budowę domu czy coś więcej?

Nie, nie musisz się niczym martwić! Nie musisz znać się na etapach budowy oraz formalnościach z nimi związanymi. Załatwimy to za Ciebie! Zaadaptujemy projekt, wykonamy badania geotechniczne, uzyskamy pozwolenie na budowę, wylejemy płytę fundamentową, zmontujemy dom, wykonamy elewację, pokryjemy dach, rozprowadzimy instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewania podłogowego.

Jakie zakresy budowy proponujecie?

Oddajemy Klientom dom w stanie deweloperskim to znaczy, że: na domu zainstalowany jest materiał ociepleniowy, wykonana elewacja, rynny i rury spustowe, podbitki, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie zewnętrzne. Dom jest wyposażony w okna oraz drzwi wejściowe i parapety zewnętrzne. Rozprowadzone są również instalacje elektryczna i wodno-kanalizacyjna oraz ogrzewania podłogowego.

Podstawowa wersja domu obejmuje wyposażenie w instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganą nawiewnikami okiennymi.

Reasumując: po zakończeniu budowy otrzymujecie, Państwo, dom kompletnie wykończony z zewnątrz. Do realizacji pozostaje wykończenie domu wewnątrz: położenie gładzi, płytek, pomalowanie ścian, biały montaż, instalacja drzwi wewnętrznych. 

Wybór działki czy projektu. Co najpierw?

Pierwszą decyzją jest wybór strategii: najpierw wybór działki czy (naszym zdaniem trudniejsza opcja) najpierw wybór projektu i potem dopasowanie do niego odpowiedniej działki. Przed decyzją o obraniu jednej lub drugiej drogi należy mieć na uwadze, że druga wersja będzie bardziej praco- i czasochłonna.

Szukając działki pod realizację konkretnego projektu powinniśmy zwrócić uwagę na:

 • jej wielkość, a konkretnie wymiary- długość i szerokość,
 • położenie względem kierunków świata oraz drogi dojazdowej,
 • dostępność mediów (woda, kanalizacja, prąd)

ale
szukając działki przed wybraniem konkretnego projektu należy mieć co najmniej ogólną wizję architektury i podstawowych parametrów technicznych budynku

W obu tych przypadkach przed zakupem działki powinniśmy zacząć od wglądu do wypisu z księgi wieczystej

Księga wieczysta (w skrócie KW) to ogólnodostępny dokument opisujący stan prawny nieruchomości.

W KW znajdziemy informację o:

 • powierzchni,
 • właścicielach,
 • przeznaczeniu działki,
 • czy działka jest pusta/czy istnieje na niej jakaś zabudowa,
 • zajęciu hipoteki,
 • ustaleniu służebności drogi.

Można znaleźć oferty zakupu działki bez KW, ale należy zdać sobie sprawę, że taka transakcja obarczona jest dużym ryzykiem. Po zakupie takiej działki, może się okazać że nie można na niej nic wybudować. Należy być ostrożnym!

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czy wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

Niektóre gminy lub fragmenty ich terytoriów są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to dokument, który ustala rodzaj i formę architektoniczną obiektów, które mogą powstać na danym obszarze. Można w nim znaleźć wytyczne odnośnie podstawowych parametrów budynku, takich jak: wysokość, szerokość elewacji frontowej, rodzaj dachu, kąt nachylenia połaci dachowej, kolorystykę elewacji i dachu, linię zabudowy na danym terenie, a w szczególnych przypadkach nawet rodzaj stolarki okiennej.

Jeśli jednak działka, na której mamy zamiar się budować nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego należy wystąpić do gminy o ustalenie warunków zabudowy. We wniosku należy określić między innymi zapotrzebowanie obiektu na media, sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków, gospodarowanie odpadami oraz w schematyczny sposób przedstawić parametry budynku (ilość pięter, wysokość, planowana powierzchnia i przybliżone wymiary) i jego usytuowanie na działce.

Załącznikiem do wniosku będzie kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, dotyczącej terenu, którego dotyczy wniosek oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać. Na mapie należy zaznaczyć także granice wybranej działki.

Co z mediami?

Podstawowe media do których działka powinna mieć dostęp to woda, prąd, gaz, sieć ciepłownicza – w zależności od tego co jest na naszym terenie i na co się zdecydujemy w kontekście wyposażenia naszego domu– ale również odprowadzenia ścieków sanitarnych.

Warto zadbać aby, w razie braku zasilania na działce, zapewnienie o jego dostawie z zakładu energetycznego dotyczyło dostawy prądu zarówno docelowo jak i na plac budowy.

Jeśli działka nie ma dostępu do sieci wodociągowej, alternatywą jest własna studnia.

Co do odprowadzania ścieków w przypadku braku sieci kanalizacyjnej nie trzeba się martwić, gdyż na rynku dostępnych jest wiele alternatyw. Można założyć szambo ekologiczne lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jak zorganizować wjazd na działkę?

Działka, żeby wydano pozwolenie na budowę, musi mieć zapewniony dojazd. Jeśli działka nie ma dostępu do drogi publicznej dojazd do niej może być drogą wewnętrzną, z której korzystają wspólnie właściciele działek przy niej zlokalizowanych, może to być również dojazd na zasadzie ustanowienia służebności.

Jeśli działka jest zlokalizowana przy drodze publicznej powinna mieć zapewniony zjazd. Zjazd z drogi publicznej jest określany osobnym pozwoleniem. Wiele działek ma funkcjonujące zjazdy, które jednak nigdy nie zostały sformalizowane. W takim przypadku oraz w przypadku, kiedy działka nie ma zjazdu przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę trzeba będzie uzyskać formalną decyzję na lokalizację zjazdu.

Do złożenia wniosku w tej sprawie potrzebne będzie przygotowanie projektu zjazdu i złożenie go wraz z wnioskiem u odpowiedniego zarządcy drogi, z której zjazd chcemy uzyskać. Należy jednak pamiętać że jest to proces czasochłonny trwający nawet do roku w zależności od kategorii drogi.

Czy opinia geotechniczna jest konieczna?

Badania geotechniczne, na podstawie których jest wydawana Opinia geotechniczna są potrzebne w celu zbadania gruntu, na którym ma stanąć dom. Dają informacje konieczne do właściwej adaptacji fundamentów budynku i doboru ich izolacji. Na ich podstawie architekt podejmie decyzję o parametrach technicznych fundamentu czy możliwości odprowadzenia wód opadowych. Czasem opinia od razu precyzuje dedykowany rodzaj posadowienia budynku tj. płyta fundamentowa lub tradycyjny fundament.

Opinia składa się z części opisowej i graficznej. W części opisowej znajduje się między innymi informacja o poziomie wód gruntowych, o poszczególnych warstwach gruntów. W części graficznej na planie sytuacyjnym zaznacza się punkty wierceń i linie przekrojów geotechnicznych ze zobrazowanymi warstwami gruntu.

Na działce pod domek jednorodzinny najczęściej wystarczą dwa lub trzy punkty wierceń w miejscu posadowienia budynku.

O projektach domów

Gotowy projekt  budowlany, który można kupić w jednej z platform zajmujących się sprzedażą takich projektów składa się z trzech części:

 • projektu architektoniczno-budowlanego
 • projektu technicznego

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia do urzędu projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu, który dla każdej inwestycji musi przygotować architekt.

Projekt architektoniczno-budowlany określa między innymi:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych;
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;
 • charakterystykę ekologiczną;
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

Projekt zagospodarowania sporządzony na aktualnej mapie geodezyjnej do celów projektowych terenu musi zawierać

 • określenie granic działki lub terenu
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Każdy projekt gotowy, kupiony za pośrednictwem platformy internetowej musi zostać zaadaptowany do warunków lokalnych czyli musi zostać dla niego przygotowany Projekt zagospodarowania.

Na rynku można znaleźć wiele gotowych rozwiązań architektonicznych, które zdają się mieć wiele zalet. Dużym atutem gotowych projektów domów jest ich kompleksowość. Dzięki temu łatwiej, już na gotowych rozwiązaniach, zweryfikować, czy odpowiada on naszym potrzebom.

Do każdego kupionego projektu powinny być dołączone zaświadczenia projektantów poszczególnych branż dotyczące ich uprawnień zawodowych oraz przynależność do Izby Zawodowej na czas wykonania projektu. Projekt musi również zawierać charakterystykę energetyczną budynku odnoszącą się do współczynnika przenikania ciepła tj. warstwy ocieplenia budynku.

Projekt gotowy musi zostać zaadaptowany do lokalnych warunków wraz z wykonaniem Planu Zagospodarowania Terenu, informacją BIOZ oraz oświadczeniami projektantów.

Inną opcją jest projekt indywidualny - w tym przypadku dom będzie projektowany od podstaw, będzie kształtowany ściśle według naszych preferencji ale jest to czasochłonny i kosztowny proces wymagający podejmowania bardzo wielu decyzji.

Przy wyborze opcji projektowania indywidualnego lub kupna projektu gotowego ważnym czynnikiem jest czas, który chcą Państwo poświecić na budowę swojego wymarzonego domu. Warto pamiętać aby dom posiadał jasny podział na strefy dzienną, nocną i gospodarczą, wygodny układ korytarzy oraz przestronne, dobrze doświetlone pomieszczenia o optymalnych powierzchniach, a przy tym był tani w budowie i użytkowaniu.

Czym się kierować przy wyborze projektu?

Chyba każdy, albo prawie każdy, ma w głowie swój DOM IDEALNY.

Pytanie: czy on faktycznie w praktyce by się sprawdził?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie warto zadać sobie kilka pytań i szczerze, w oparciu o swoje i swojej rodziny faktyczne potrzeby, na nie odpowiedzieć. Warto również poznać obiektywne cechy tzw. dobrego projektu i jego doboru pod kątem posiadanej działki, obowiązujących warunków zabudowy i zawartości portfela.

Na rynku można znaleźć wiele gotowych rozwiązań architektonicznych, które mają wiele zalet. Atutem gotowych projektów domów jest ich kompleksowość. Dzięki temu łatwiej, już na gotowych rozwiązaniach, zweryfikować, czy odpowiada on naszym potrzebom.

Inną opcją jest projekt indywidualny - w tym przypadku dom będzie projektowany od podstaw, będzie kształtowany ściśle według naszych preferencji ale jest to czasochłonny i kosztowny proces wymagający podejmowania bardzo wielu decyzji.

Przy wyborze opcji projektowania indywidualnego lub kupna projektu gotowego ważnym czynnikiem jest czas, który chcą państwo poświecić na budowę swojego wymarzonego domu.

Jak duży dom chcesz mieć?

Określ potrzeby swoje i innych członków rodziny na dziś i pomyśl czy i jak zmienią się te potrzeby w czasie.

Dziś macie małe dzieci, które mogą mieszkać w jednym pokoju. One szybko dorosną. Czy wtedy też jeden pokój im wystarczy?

Macie starszych rodziców i istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości zamieszkają z Wami. Warto o tym pomyśleć już na etapie wybierania projektu.

Najczęściej każdy z rodziny potrzebuje swojego pokoju, a jednocześnie wszyscy potrzebują przestrzeni wspólnej. Jak ta przestrzeń ma wyglądać?  Czy kuchnia będzie zamknięta czy otwarta na salon? Ilu łazienek potrzebujecie? Wanna czy prysznic? A może i to i to? Gdzie będziecie suszyć pranie, a gdzie przechowywać rowery i narty?

Czy oprócz tego potrzebujecie dodatkowego pokoju np. gościnnego, gabinetu, a może dużego pomieszczenia gospodarczego, bo robicie przetwory na zimę? Czy te przetwory będziecie przechowywać w pomieszczeniu gospodarczym czy może warto pomyśleć o osobnej piwniczce?  Jaki rodzaj ogrzewania planujecie? Od tego zależy wielkość i inne parametry potrzebnej kotłowni. 

Należy określić wielkość domu, który chcecie zbudować. Po zsumowaniu powierzchni poszczególnych pomieszczeń otrzymacie powierzchnię, która jest Wam potrzebna. Na jej podstawie można określić  przybliżony koszt budowy domu.

Nowy dom na pewno odmieni Wasze życie, ale Wasze przyzwyczajenia i potrzeby nie zmienią się całkowicie dlatego macie na czym się oprzeć pracując nad dookreśleniem tych potrzeb. Poszukiwanie projektu należy rozpocząć od ich precyzyjnego określenia, a następnie konfrontować oczekiwania z możliwościami, bo możliwości często weryfikują potrzeby…

Z jednej strony oczekiwania, potrzeby i wizja wymarzonego domu, z drugiej prozaiczne pieniądze. Jeśli nie stanowią problemu możesz puścić wodze fantazji, jeśli stanowią ograniczenie warto rozważyć z czego bez żalu możesz zrezygnować albo wybrać takie rozwiązanie, które w przyszłości pozwoli Ci na rozbudowę albo zwiększenie powierzchni użytkowej poprzez np. zagospodarowanie poddasza.

Innym aspektem poza stricte technicznymi, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze projektu to odpowiedź na pytanie do kiedy dom ma nam służyć. Czy ma być naszym domem „na zawsze” czy może rozważamy sprzedaż domu w przyszłości, kiedy zmienią się nasze potrzeby? Na przykład kiedy dzieci się wyprowadzą.

W sytuacji kiedy dom miałby być sprzedawany w przyszłości warto wybrać taki projekt, który jest ponadczasowy, „nie zestarzeje się” albo zestarzeje się „szlachetnie”. Wtedy nie straci na wartości. Dom to najczęściej jest to duża, rodzinna inwestycja, utrzymanie wartości jest ważne. W kontekście utrzymania wartości domu, poza samym stylem architektonicznym, warto zastanowić się nad elewacją.

Nie każdy projekt można zrealizować na każdej działce ponieważ ograniczają nas: wymiary działki, jej otoczenie oraz warunki Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przy wyborze projektu musimy zatem wziąć pod uwagę również te parametry.

Przyjmuje się, że minimalna powierzchnia działki pod zabudowę domu wolnostojącego to około 450 m2 o szerokości minimalnej 14 m. Działki poniżej tych wymiarów w zasadzie nie nadają się pod taką zabudowę. Są jednak pewne zabiegi, które pozwalają na wykorzystanie pod zabudowę wolnostojącą również tak niewielkich działek. Pod pewnymi warunkami budynek można zbliżyć do granicy albo zabudować ją bliźniakiem ale to wymaga szczegółowych konsultacji z architektem.

Przed zakupem projektu trzeba zapoznać się z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub, jeśli taki nie obowiązuje na terenie, na którym znajduje się nasza działka, z Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje na wniosek miejscowy urząd. Dokumenty te określają często kąt nachylenia dachu, kolorystykę budynku, ilość kondygnacji, gabaryty zabudowy, linię zabudowy (minimalną odległość od ulicy, w jakiej można usytuować budynek) itp. dlatego przed zakupem projektu należy zbadać, jakie warunki obowiązują na danym terenie.

Dom powinien się dobrze komponować z sąsiedztwem ale również zachowywać odpowiednie proporcje w stosunku do działki, na której jest budowany. Jeśli działka jest stosunkowo mała, a dom duży proporcja zostaje zachwiana i po pierwsze nie wygląda to dobrze, a po drugie zostaje niewiele miejsca na inne aspekty życia, które nierozerwalnie wiążą się z posiadaniem swojego domu, a ich brak istotnie zmniejsza komfort: ogród, taras, miejsce parkingowe, altana na przybory ogrodnicze itd.. Przy wyborze projektu należy zwrócić uwagę na powierzchnię zabudowy ponieważ ta informacja pozwala ocenić, ile po budowie domu zostanie na działce wolnej powierzchni do zagospodarowania. Przyjmuje się, że powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki lub więcej jest niekorzystna i należałoby pomyśleć o domu o mniejszej powierzchni zabudowy np. szukać projektu domu piętrowego zamiast parterowego.

Projekt domu a  kierunki świata

Altana czy wiata od północy albo od strony drogi?  Salon z oknami na północ? To chyba nie najlepsze pomysły.

Najkorzystniej jest gdy pokoje dzienne i sypialnie są umieszczone od strony ogrodu i jednocześnie zachodu, południa lub wschodu. Wtedy rano może budzić nas wstające słońce, które przy południowej ekspozycji salonu będzie nam towarzyszyć podczas popołudniowego relaksu. Wejście, kuchnia, pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze  zasadniczo najkorzystniej jest zaplanować od ulicy. Idealnie jest gdy ogród w naszym klimacie ma ekspozycję południową, a jeszcze lepiej zachodnią lub południowo-zachodnią, bo czas, który najczęściej spędzamy w ogrodzie to popołudnie i wieczór. Warto żeby w tym czasie operowało tam słońce. Poza sytuacjami, które wykluczają taką możliwość ze względu na skromną ilość terenu wokół domu powinno dążyć się do tego, aby dom miał swoją "stronę wypoczynkową" osłoniętą od ruchu ulicznego.

Rozważając „za i przeciw” danego projektu w stosunku do wymiarów działki i stron świata warto wiedzieć, że prawie zawsze można zastosować lustrzane odbicie rzutu.

Co przemyśleć analizując rozkład pomieszczeń? Co jest ważne?

Podział na strefę nocną i dzienną jest o tyle ważny, że pozwala członkom rodziny nie przeszkadzać sobie wzajemnie, a także chroni prywatność mieszkańców bowiem część oficjalna domu- salon, kuchnia, hol- do której są zapraszani goście jest oddzielona umowną granicą od części bardzo prywatnej.

W domach z użytkowym poddaszem najczęściej sypialnie znajdują się na poddaszu, a wspólna część dzienna - na parterze.

Kuchnia poza tym, że powinna być „ustawna” powinna być również usytuowana we właściwym miejscu w domu. Może być otwarta lub wydzielona, zawsze jednak  powinna sąsiadować z jadalnią lub być na tyle duża, aby można było w niej ustawić stół, na którym rodzina może spożywać codzienne posiłki. Kuchnia usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie pokoju dziennego lub stanowiąca jego część zdaje się mieć wiele zalet. Ze względów logistycznych i organizacyjnych zasadne jest również lokowanie kuchni w okolicach wejścia do domu (wnoszenie zakupów, wynoszenie śmieci).

Odpowiednio mała ilość pomieszczeń komunikacyjnych. One są ważne ale tylko wtedy są odpowiednie jeśli w domu ich ilość jest ograniczona do minimum. Sytuacja trochę się zmienia jeśli hol lub korytarz pełnią również inne niż stricte komunikacyjną funkcję na przykład otwarty hol stanowi jednocześnie przestrzeń pokoju dziennego albo jest w nim zlokalizowana duża szafa pełniąca rolę garderoby.

Analizując projekt należy również zastanowić się nad „umeblowaniem” czyli zaplanować gdzie będzie stała kanapa, gdzie łóżko, gdzie biurko i czy się mieszczą tam, gdzie je planujemy.  Prezentacje projektów gotowych często zawierają przykładowe aranżacje. Meble ”ustawione” w pomieszczeniach na projektach mają odpowiednią skalę w stosunku do wymiarów pomieszczenia dlatego ułatwiają wyobrażenie sobie zagospodarowania oraz przestrzeni. Należy pamiętać, że im mniejsze pomieszczenie albo o mniej standardowym kształcie (kształt powinien zawsze dążyć do kwadratu), tym ważniejsze są jego proporcje. Wąski albo o nieregularnych kształtach pokój, może być trudny albo wręcz niemożliwy do sensownego umeblowania, a jego zaaranżowanie będzie wymagać pracy dedykowanych fachowców i niestandardowych rozwiązań, które zawsze są droższe.

W zależności od liczby mieszkańców, ich trybu życia, potrzeb, zasobności portfela w domu może zostać zaprojektowana jedna lub więcej łazienek ale zawsze należy pamiętać, że jej lokalizacja musi być optymalna.

Jeśli mamy dom z poddaszem na poddaszu powinna być co najmniej toaleta. Jednocześnie w ogólnodostępnej części domu również przynajmniej WC przeznaczone dla gości i domowników przebywających w strefie dziennej.

Nasze projekty znajdziesz tu:
https://www.domyexpert.com/domy

Pozwolenie na budowę / Zgłoszenie budowy. Co się sprawdzi w moim przypadku?

Pozwolenie na budowę wymagane jest przy realizacji budynków jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Jest również wymagane dla budynków gospodarczych, garaży, altan, czy domków rekreacyjnych lub letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy powyżej 35m2.

Posiadając kompletny projekt domu, można ubiegać się o pozwolenie na budowę obiektu. W tym celu trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów. Między innymi:

 • po trzy egzemplarze:
  • projektu zagospodarowania działki lub terenu
  • projektu architektoniczno-budowlanego

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obiekty wykonywane na podstawie zgłoszenia:

 • wolnostojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki

Ta procedura jest sporo łatwiejsza niż uzyskanie pozwolenia na budowę. Wystarczy dokonać samego zgłoszenia i maksymalnie po 21 dniach można rozpocząć inwestycję.

Jakie budowy nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia?

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2powierzchni działki
 • wolnostojących altan o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki
 • altan działkowych i obiektów gospodarczych

Wybudujecie mi dom i co dalej? Co z odbiorem?

Budowę nadzoruje wybrany przez Ciebie kierownik budowy. Po zakończeniu inwestycji to on przygotowuje dokumentację potrzebną do odbioru budynku w nadzorze budowlanym. Tutaj możesz znaleźć swojego kierownika budowy

Kto organizuje ciężki sprzęt tj. koparkę, dźwig itd.?

My organizujemy ciężki sprzęt. Ty nie jesteś zobowiązany do prac organizacyjnych w trakcie budowy.

Jakie dokumenty otrzymam po zakończeniu budowy?

Po przeprowadzeniu odbioru końcowego bezusterkowego otrzymują Państwo:

 • dwa egzemplarze projektu budowlanego
 • wszelkie dokumenty wydane na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę
 • dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi:
  • atesty i certyfikaty wszystkich wbudowanych materiałów
  • gwarancje producenckie na okna, drzwi, bramę garażową, pokrycie dachu
  • rysunki konstrukcyjne ścian
  • instrukcję użytkowania domu
  • protokoły odbiorów częściowych.

Czy montujecie pompy ciepła, wentylację mechaniczną, panele fotowoltaiczne?

Współpracujemy z przodującymi firmami zajmującymi się usługami w każdej z tych dziedzin. Chętnie pomożemy w doborze jednej z nich.

Jakie pokrycie dachu sugerujecie?

Naszym standardem w pokryciu dachu jest blachodachówka. Idealnie współgra ona z wiązarami, których jesteśmy jednocześnie producentem. Na korzyść blachodachówki przemawia również fakt, że jest to pokrycie lekkie a przy tym wytrzymałe. Stosowane przez nas pokrycia posiadają gwarancje producenckie od 30 lat użytkowania.

Czy mogę wykonać niektóre etapy budowy samodzielnie?

Państwa ekipy wykończeniowe mogą zacząć prace dopiero po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bezusterkowego w momencie przekazania Państwu kluczy do domu. W czasie budowy w porozumieniu z nami mogą pracować wykonawcy systemów, które wymagają współpracy z naszej strony.

W jakim czasie od podpisania umowy o budowę stanie mój dom?

Na to pytanie chętnie odpowie nasz przedstawiciel.
Skontaktuj się z nim na numer telefonu: +48 665-66-44-55
lub za pośrednictwem naszego FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

 

Fakty i mity o domach w konstrukcji z drewna:

Fakty

Niski koszt utrzymania

Domy wykonane w technologii szkieletowej mają znaczącą przewagę nad tradycyjnymi konstrukcjami w zakresie gospodarki energetycznej. Najważniejszym i najdroższym elementem rocznych kosztów utrzymania domu jest ogrzewanie, energia potrzebna do tego w postaci węgla, gazu lub prądu jest droga i w dużej mierze marnowana przez budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Domy szkieletowe jako nowoczesne konstrukcje wyposażone są w możliwie najwydajniejsze systemy dociepleń oraz często najekonomiczniejsze możliwe źródła ciepła takie jak pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne zasilane ekologiczną energią przetwarzaną przez panele fotowoltaiczne.

Dom szkieletowy można wybudować zimą

Dzięki temu, że konstrukcje szkieletowe prefabrykowane produkuje się w warunkach przemysłowych w fabryce, nie trzeba czekać na odpowiednie warunki, by to zrobić. Jedyny etap wymagający ładnej pogody to wylewanie płyty fundamentowej.

Mnogość projektów budynków prefabrykowanych

Rynek domów prefabrykowanych bardzo dynamicznie się rozwija, ludzie odchodzą od tradycyjnego budownictwa na rzecz tej technologii. Jest to spowodowane łatwością, szybkością i wygodą takiego rozwiązania. Każdy znajdzie coś dla siebie, od domków o powierzchni kawalerki do posiadłości liczących sobie setki metrów kwadratowych. Jeśli projekt nie jest przygotowany w stosowanej przez nas technologii zaadaptujemy go do niej.

Zdrowie i ekologia

Drewno jest doskonałym budulcem jeżeli zależy nam na ekonomii, ekologii i zdrowiu. Ściany wykonane z drewna, które nie jest konserwowane chemicznie, bo jego obróbka tego nie wymaga, mają pozytywny wpływ na nasz organizm ponieważ są zbudowane w dużym stopniu z naturalnego materiału jakim jest drewno. Ściany nie zawierają sztucznych dodatków, które w dłuższej perspektywie mogą okazać się szkodliwe tak jak to się stało z azbestem, który okazał się być rakotwórczy dopiero po wielu latach używania go w budynkach mieszkalnych. Naturalny materiał jakim jest drewno niesie ze sobą oprócz tego kilka innych zalet. Dzięki zastosowaniu konstrukcji szkieletowej dom można ocieplić dużo skuteczniej niż dom murowany przy użyciu mniejszej ilości materiałów. Konstrukcja szkieletowa jest tak samo stabilna jak murowana ale jest relatywnie lekka, przez co fundament nie musi być tak masywny.

Ściany w naszej metodzie są skonstruowane w taki sposób, żeby w dużym stopniu samoczynnie regulowały wilgotność i wymianę powietrza w budynku. Nie można tego osiągnąć w przypadku metody tradycyjnej murowanej.

Dom zbudowany w naszej technologii posiada wzmocnione zalety tradycyjnego domu murowanego.

Dzięki prefabrykacji budynku z drewna można uniknąć wielu odpadów jakie produkuje się podczas zwykłej budowy. Drewno jest materiałem odnawialnym, a proces prefabrykacji pozwala na precyzyjne wyliczenie potrzebnych surowców, dzięki czemu ilość odpadów jest bardzo mała. Nasza fabryka idzie w kierunku uniezależnienia się od prądu pozyskiwanego z węgla, a to oznacza minimalizację śladu jaki Państwa dom pozostawi na środowisku.

Ekonomia przestrzenna

Prefabrykacja ścian pozwala na zastosowanie technologii pozwalających na uzyskanie parametrów takich samych lub najczęściej lepszych od możliwych do uzyskania w tradycyjnych murowanych budynkach przy zastosowaniu ścian o mniejszym przekroju. Ma to szczególnie duże znaczenie w domach o niedużej powierzchni zabudowy, bo bezpośrednio przekłada się na zwiększenie powierzchni użytkowej (czyli w środku budynku).

 

Mity

Łatwopalność

Drewno owiane jest złą sławą materiału łatwopalnego. Owszem- drewno lite jest podatne na działanie ognia i faktycznie jest materiałem łatwopalnym. Drewno konstrukcyjne, z którego korzystamy w naszej fabryce ma jednak nieco inne właściwości. Dzięki swojej strukturze i parametrom technicznym osiągniętym w procesie technologicznym bardzo dobrze znosi ono wysokie temperatury. Jeśli dodamy do tego niepalne okładziny ścian i dachu, które stosujemy w naszych domach to konstrukcja dodatkowo zyskuje na swoich parametrach.

Słabe właściwości akustyczne

Domy prefabrykowane charakteryzują się lepszą akustyką od tradycyjnych konstrukcji. Dom w naszej technologii składa się z osobnych elementów: ścian, dachu, stropu. To utrudnia odgłosom z zewnątrz przedostawanie się do wnętrza oraz rozchodzenie się dźwięków wewnątrz budynków. Utrudnione przenikanie i rozchodzenie się dźwięków, a tym samym podniesienie walorów akustycznych, ma swoje źródło również w materiałach używanych w naszej technologii do konstrukcji domów. Mur jest podatniejszy na przenoszenie wibracji generowanych przez auta, kroki lub głośne rozmowy.

Wilgoć

Prawidłowo wykonany i izolowany dom w konstrukcji drewnianej nie pozwoli wilgoci dostać się do ścian lub dachu. Projekty budynków oraz materiały użyte do produkcji mają na celu uzyskanie szczelności takiej samej jak w tradycyjnym budynku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że źle wykonany budynek zawsze może ulec zawilgoceniu niezależnie od materiałów z jakich powstał. Stosowana przez nas technologia jest z powodzeniem od wielu dziesiątków lat używana w Skandynawii, czyli w warunkach atmosferycznych trudniejszych od tych panujących w Polsce. Tam się sprawdza doskonale więc tym bardziej sprawdzi się u nas.

Problematyczne rozprowadzanie instalacji i brak możliwości modernizacji

Wszelkiego rodzaju instalacje jakich oczekuje się od domu są zaplanowane już na etapie projektu i zamontowane w ścianach w dużej mierze jeszcze w fabryce. To jednak nie tworzy przeszkody we wprowadzeniu zmian już po zamieszkaniu w domu. Jest to możliwe i, co więcej, łatwiejsze do wykonania niż w tradycyjnym murowanym budynku dzięki stosowanym przez nas tzw. przedściankom nazywanym również rusztami instalacyjnymi.

Nietrwałe połączenia ścian

Wynika to z nieuprawnionego przeświadczenia, że w Polsce nie dysponujemy tak dobrymi rozwiązaniami jak Norwegia lub Kanada. To nieprawda. Systemy jakimi dysponujemy w niczym nie odbiegają od tych dostępnych w krajach gdzie budownictwo prefabrykowane ma długą historię. Zastosowanie przez nas odpowiednich rozwiązań zapewnia doskonałą sztywność i stabilność budynku.

partnerzy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej